Üye Girişi

Kull Adı :
Şifre :
 

    Üyelik Başvurusu
    Şifremi Unuttum
 
Proje Hakkında

     "Yoksulluk Haritası" yoksulların yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen operasyonel eğilimli bir projedir. Avrupa Birliği tarafından 95.069 EU bütçeyle desteklenen bu proje çalışması, 01.12.2006 tarihinde başladı ve 30.11.2007 tarihinde tamamlanarak hizmete sunuldu.

     Başlangıçta 10.000 yoksul aileye ulaşmayı hedefleyen bu çalışma 7500 yoksul ailenin sosyo-kültürel ve demografik özelliklerini tespit ederek Türkiye'de bu alanda yapılan yoksullukla ilgili nokta çalışmalarının en kapsamlısı oldu. Projemiz teknik anlamda yoksullukla ilgili sosyolojik bakışı yazılım diline çevirerek bu alandaki çalışmalara yeni bir soluk getirmektedir. Böylece "Yoksulluk Haritası"nın, yoksulluğu; somut, ulaşılabilir, ölçülebilir, izlenebilir ve müdahale edilebilir bir alan haline getirdiğini söyleyebiliriz.

     Yoksullukta öngörülebilirliği temel alan Projemiz üçayaklı bir temele dayanmaktadır. Birincisi alan araştırmasıyla yoksulların ve yoksulluk derecelerinin tespiti, ikincisi yoksulların durumlarını ve yoksulluk değişkenlerini gösteren veri tabanı, üçüncüsü ise kurumlar arası işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak on-line merkezli bir yardım ve hizmet organizasyonudur.

     Yoksulluk Haritası doğrudan elli bin insanı ilgilendirse de içerdiği sosyal hizmet ve sosyal güvenlik hedefleriyle bütün Elazığlıların faydasınadır.