9.3.2008

Modern Çağın Sadaka Taşı

Bugüne kadar fanî dünyaya gelip gidenler ve gidecek olan(!) bizler, yani bütün insanlık, hep “paylaşmanın sıkıntılarını” yaşamış, bugün de yaşıyor! İnsanlık tarihi boyunca, bölüşmenin kurallarını belirleyen dinî ve lâdinî sistemler denenmiş. Bu sistemlerin bir kısmı, esasta adaleti gözetmediği için, belli kişi ve gruplara çıkar sağlamanın birer vasıtası olmuş.
 

Bugün, ancak ahlakî ilkelerini doğru kaynaktan alan sistemlerin insanca ve hakça paylaşma düzenini kurabileceği görülmektedir. Ama, hak hukuk ölçüleri üzerine tesis edilen sistemlerin dahi mutlak başarısından söz edilemez! Çünkü, sistemler insanla yürür! Adaletle bölüşmeyi sağlamak için, toplumun gönülden katkısını sağlayacak bir boyuta gerek vardır. Bölüşürken, nefislerin “Kuvvetlisin daha fazlasını iste ve al!” talebini, hakka rızayı telkin ederek susturan vicdanların sağladığı bir boyuta... Kısacası, toplumların huzur ve bekası için, kaynağı iyi seçilmiş ahlakî ilkelere ve bu ilkelerin eğitimine (ruhsuz öğretim değil!), pozitif bilimlerden çok önce ve çok daha fazla ihtiyaç vardır. Çünkü pozitif bilim ürünlerinin insanlığa yararı da bu boyutun sayesinde mümkün olabilir...

   Sistem nasıl olursa olsun, dünyaya gelişi bir imtihan olarak algılayan, kavi iman, ruh ve niyet sahibi toplumlar, tarih boyunca adil paylaşmaya ve yardımlaşmaya özel bir önem vermişlerdir. Öyle ki bazen, devlet düzenlerinin zaafını telafi edecek ölçüde toplum barışı sağlayabilmişlerdir. Çünkü onlar, çok önceleri sosyal adaletin gereğini öğrenmiş, barış ve huzurun yolunun yardımlaşmadan geçtiğini keşfetmişlerdir : Yüce yaratan, kulunu azametli kainat düzeninin içerisine yerleştirdiği “özel düzensizliklerle” sınamaktadır... Dünyaya gelişte, zengin ve fakir aile çocuğu olmanin farkını “adaletsizlik” olarak yorumlayan basiretsizliğin aksine, “bu farkı azaltma gayretinin” büyük bir görev olduğunu fark edebilmek! Bu imtihan zengin için mi fakir için mi daha ağırdır acaba?...

   Her toplumda, üretime katkıyı esas alan en adil paylaşımdan dahi pay alamayacak derecede düşkünler ve muhtaçlar, her zaman olacaktır. Onlara da pay veren sistem, gerçekten adildir, mensupları insancıldır! “Zenginin malında fakirin hakkı vardır.” terbiyesini alanlar, “sadaka taşlarından vakıflara” varan geniş yelpazede sosyal kurumlarla, insana ve toplum barışına hizmet etmişlerdir... Dünya imtihanının yardımlaşma boyutunu görebilen bu ileri ve insancıl terbiye bağlıları, adaletle paylaşma mutluluğunun ilerisinde, Hakk’a itaatin huzurunu yaşamaktadırlar....

    Diğer birçoğu gibi, ilimizde de Mamuret'ül Aziz Vakfı, bu çağın sadaka taşıdır. Bugünün modern teknolojisini kullanan, ama sadaka taşına uzanan ellerdeki samimiyeti muhafaza eden; veren el ile alan eli saygı ve muhabbetle buluşturan bir “hayır köprüsü”... Dilediğiniz cinsten, dilediğiniz kadar yardımı bıraktıktan sonra, ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçları oranında profesyonelce ulaştırırken, amatör ruhtan çok daha fazlasını talep edenlerin bir toplama ve dağıtım mekanizması... Ve siz! Yardımlarıyla aynı manevî kazanca talip, vakıf anlayışının muhibleri... Kesişme noktası ise “İnsanların hayırlısı, insanlara faydası olandır.” düstûru...

      Birlikte, daha ileri manevî tatmin duygusu yaşamamız dileğiyle...


Vedat TANYILDIZI

Bu yazı 7727 defa okunmuştur.Yazarın diğer yazıları için tıklayınız..